FIXED RATE SHIPPING ON ALL ITEMS

Word een detailhandelaar

Maak deel uit van een steeds groter wordende familie van speciaalzaken die rollenspelspeelgoed verkopen.
Vul het onderstaande formulier in en stuur ons uw resellercertificaat naar care@roleplaykids.com

ROLLENSPEL KIDS LLC GROOTHANDELOVEREENKOMST

Deze groothandelsovereenkomst (hierna de "Overeenkomst") is gemaakt en aangegaan door en tussen Role Play Kids LLC (hierna "Role Play Kids") en de detailhandelaar (hierna "detailhandelaar").

ALGEMENE BESTELINFORMATIE: Om in aanmerking te komen voor groothandelsaankopen, moet de detailhandelaar een geldig detailhandelsbedrijf zijn met een geldig bedrijfslicentiecertificaat (of equivalent van de staat). De detailhandelaar moet een kopie van zijn bedrijfslicentiecertificaat samen met zijn belastingnummer aan Role Play Kids verstrekken.

DETAILHANDELVERKOOP: Er mogen geen producten die zijn gekocht van of geproduceerd door Role Play Kids door de detailhandelaar worden doorverkocht via een andere locatie dan de website van de detailhandelaar of de fysieke winkel. De detailhandelaar mag de producten niet verkopen op websites/marktplaatsen van derden, zoals Amazon.com of eBay.com. Alle producten moeten in de originele verpakking worden verkocht.

BETALINGEN: Op dit moment verlengt Role Play Kids de kredietvoorwaarden niet. Alle bestellingen moeten vergezeld gaan van een volledige creditcardbetaling. Bestellingen worden verzonden na ontvangst van volledige betaling.

VERZENDING: Role Play Kids wordt op afhaalbasis verzonden. Winkelier is verantwoordelijk voor het versturen van de verzendlabels / BOL naar Role Play Kids

RETOUREN EN GARANTIES: Elke claim voor defecte goederen moet binnen vijf (5) dagen na ontvangst van de verzending door de verkoper aan Role Play Kids worden gemeld. De detailhandelaar zal een bewust defect product niet naar een klant sturen. Groothandelsverkopen worden als definitief beschouwd zonder retourzendingen. Ons streven is om zowel uw reputatie als die van ons te beschermen; als u of een klant een probleem vindt met betrekking tot fabricagefouten gedurende de eerste 30 dagen na verkoop, zullen we met u samenwerken om een ​​oplossing te vinden.

INTELLECTUELE EIGENDOM: Alle intellectuele eigendomsrechten die verband houden met de ontwerpen, producten, afbeeldingen van Role Play Kids speelgoed, inclusief inventieve concepten, knowhow, publiciteitsrechten, handelsmerken, handelskleding, handelsgeheimen, auteursrechten en patenten (inclusief patent- lopende items) (gezamenlijk "intellectueel eigendom") zijn het exclusieve eigendom van Role Play Kids. Tenzij anders uitdrukkelijk geautoriseerd door Role Play Kids, mag u het intellectuele eigendom op geen enkele manier kopiëren, reproduceren, wijzigen, leasen, uitlenen, verkopen, er afgeleide werken van maken, uploaden, verzenden of distribueren zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Role Play. Kinderen of de juiste derde partij.

VERANTWOORDELIJKHEID: Role Play Kids is op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk voor het succes van de winkel of website van de detailhandelaar, de juistheid of wettigheid van de inhoud en werking ervan. Verder heeft de detailhandelaar onafhankelijk de wenselijkheid van deelname aan het Role Play Kids-groothandelsprogramma beoordeeld en vertrouwt hij niet op enige verklaring, garantie of verklaring anders dan uiteengezet in deze overeenkomst.

RECHT OM TE WIJZIGEN: Role Play Kids behoudt zich het recht voor om deze overeenkomst op elk moment te wijzigen. Wijzigingen hebben geen terugwerkende kracht.

SCHEIDBAARHEID: Als enige bepaling of sectie van deze Overeenkomst als onwettig, nietig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar wordt beschouwd, wordt die bepaling of sectie geacht te zijn gescheiden van deze algemene voorwaarden en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

JURISDICTIE: Deze overeenkomst is aangegaan en wordt beheerst door de wetten van de staat Illinois, VS (zonder rekening te houden met de conflicterende wettelijke bepalingen). Alle partijen gaan akkoord met de exclusieve jurisdictie van staats- of federale rechtbanken in Wilmette, Illinois.